HR och arbetsrätt

HR-konsult/HR-chef

Behöver du och ditt företag stöd och råd i HR-frågor och arbetsrätt? Kanske en HR-chef på konsultbasis? Jag erbjuder bl a rådgivning i enstaka personalfrågor, arbetsrättsliga mallar, och också stöd i längre processer och ärenden i den omfattning som du behöver just nu.

Du kan även boka mig via Kvinnliga Talare.

Föreläsningar

Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga

Föreläsningen är baserad på min bok och anpassas efter åhörarna. Jag gör också skräddarsydda workshops för grupper på samma tema.

Storytelling i organisationen

Berättelser om hur allt började. Om hjältar och kunder. Om hur VDn åker tåg från Schweiz för att gå på styrelsemöten. Storytelling är ett ord vi ofta hör och läser. Men vad är det egentligen? Och hur kan jag använda det för att stärka mitt företag eller organisation? Inspirationsworkshop!

Processledning och grupputveckling

GDQ-utvärdering

Med hjälp av diagnosverktyget Group Developement Questionarie (GDQ) utvärderar jag er grupps effektivitet och produktivitet. Ni får också konkreta tips på förbättrings- och utvecklingsområden och hjälp att göra en handlingsplan. Ett mycket uppskattat verktyg som verkligen sätter fingret på hur ni kan bli ett bättre team!

Processmetodik

Utveckla er förmåga att arbeta processinriktat där alla i gruppen bidrar i och är en del av utvecklingen av det gemensamma arbetet. Återkoppling, dialog och kontinuitet är centrala begrepp.  Avstampet görs i systemteorin och utifrån den får ni verktyg och modeller att använda i ert dagliga arbete.

Extended DISC-analys

Extended DISC-profiler bygger på DISC-teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende med rötter i Carl G Jungs beteendevetenskapliga teorier. Det är inte ett psykologiskt verktyg utan en modell som  identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika.

Extended DISC-analysen erbjuder över 800 beteendekompetenser kopplade till olika roller, nivåer och branscher. Dessa kan användas och kombineras för att utveckla många områden i organisationen, t ex:

  • Medarbetarpolicy
  • Ledarpolicy
  • Värderingsarbete
  • Kulturfrågor
  • Kommunikationsutveckling
  • Kundrelationer
  • Rollbeskrivningar
  • Feedback

Camilla är också en ofta anlitad moderator och samtalsledare.
Blir du nyfiken? Hör av dig!