Camilla Ländin

Jag är HR-konsult, processledare och författare. I mer än femton år har jag arbetat med att utveckla verksamheter, föreningar och organisationer. Jag har också varit verksamhetschef i en idéburen organisation och har därför stor erfarenhet av denna lite speciella roll.

Som processledare arbetar jag med interaktiva metoder som skapar dynamik och sätter igång processer hos deltagarna.

Jag är också författare till boken Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga.

I botten har jag en filosofie magister i franska och samhällsvetenskapliga ämnen från Lunds Universitet, och har efter hand byggt på med arbetsrätt, ledarskapsutbildningar och flera kurser i grupputveckling och kommunikation.
Jag är också certifierad användare av Susann A Wheelans verktyg Group Development Questionnaire (GDQ), ett diagnosverktyg som mäter ett teams effektivitet och produktivitet.