Erfarenhet

Utbildning

 • Extended DISC-certifiering
  2018
  Extended DISC-profiler bygger på DISC-teorin med rötter i Carl G Jungs beteendevetenskapliga teorier. Det är inte ett psykologiskt verktyg utan en modell som  identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor. Extended DISC-analysen erbjuder över 800 beteendekompetenser kopplade till olika roller, nivåer och branscher.
 • GDQ-certifiering
  2012
  GDQ är ett diagnosverktyg för att utvärdera en grupps effektivitet och produktivitet. Verktyget bygger på Susan Wheelans modell för grupputvecklingsprocessen, Integrated Model of Group Developement och används bl a inom Försvarsmakten och i UGL-utbildningar.
 • Operativt personalarbete, Karlstad Universitet
  2009
  Rekrytering, arbetsmiljö, lönesättning etc.
 • Ledarskap och gruppkommunikation, Malmö Högskola
  2009
  Organisation, coachning, samtalsteknik etc.
 • Certifierat Ledarskap, Företagsekonomiska institutet (FEI)
  2007
  Ledarskapsutbildning med konflikthantering, samtalsteknik, grupputveckling mm
 • Fil Mag, Lunds Universitet
  1993-1999
  Beteendevetenskap, franska, statsvetenskap, EG-rätt

Publikationer

 • Härskartekniker - identifiera, hantera och förebygga
  2014
  Boken Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga lär dig att identifiera några av de vanligaste härskarteknikerna, men framför allt ger den dig idéer om hur du kan hantera dem när du eller någon i din närhet blir utsatt.