Sagt om oss

Du var inspirerande och intressant och vi kommer att ha stor nytta av det du delade med dig av!

— Berit Johansson, regionombudsman Lärarförbundet

Om mig

Camilla Ländin är organisationskonsult, processledare och författare. Hon arbetar med utveckling av grupper och team och fascineras av deras utvecklingsprocesser. I mer än tio år har Camilla arbetat med att utveckla verksamheter, föreningar och organisationer. Under ett antal år var hon verksamhetschef i en idéburen organisation och har därför stor erfarenhet av denna lite speciella roll.

Foto: Eva Kronfält Thorvinger

Camilla arbetar med interaktiva metoder som skapar dynamik och sätter igång processer hos deltagarna. Hon ställer krav på medarbetare och partners och strävar efter att hela tiden utveckla och utvecklas.
Camilla är också författare till boken Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga.
Här hittar du mer info om boken!

I botten har hon en filosofie magister i franska och samhällsvetenskapliga ämnen från Lunds Universitet, och har efter hand byggt på med arbetsrätt, ledarskapsutbildningar och flera kurser i grupputveckling och kommunikation.
Camilla är också certifierad användare av Susann A Wheelans verktyg Group Development Questionnaire (GDQ), ett diagnosverktyg som mäter ett teams effektivitet och produktivitet.