Det här är kanske den bästa utbildning jag har varit på. Den borde alla våra förtroendevalda gå.

Om utbildning kring nya mötesformer, regionchef LRF