Vad är inte härskarteknik?

Det är ganska vanligt att man säger att man har blivit utsatt för en härskarteknik.  Jag tycker det är viktigt att klargöra att alla typer av invändningar eller kommentarer som du kan få inte nödvändigtvis är härskartekniker.  Att du får mothugg i en diskussion eller att din chef fattar ett beslut som du inte uppskattar och pekar med hela handen, innebär inte automatiskt att hen använder härskarteknik. Det faktum att du känner dig kränkt eller sårad är inte heller ett bevis på att du har utsatts för härskarteknik.

För att något ska kunna kallas en härskarteknik krävs det, enligt mitt sätt att se, en systematik bakom, ett mönster eller en struktur, där tekniken får utrymme. Det krävs också att den som är utsatt direkt eller indirekt påverkas av härskarens teknik. Att till exempel generellt uttala sig om kvinnliga ministrars mindre värde jämfört med deras manliga kollegor är inte att utöva härskarteknik. Det är enbart sexistiskt och korkat.